نمایشگاﻩ‌‌ﻫﺎ

۱۴۰۲

(دایر) – ۲۹ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
خنده‌های قابل پیش‌بینی، سوگواری‌های فراموش‌شده‌
ا.پ. هشیوار


گشایش: جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
نمایشگاه تا تاریخ ‍۱۲ خردادماه ادامه دارد
گالری پنجشنبه ها تعطیل است
بازدید: ۴ تا ۸ بعد از ظهر

گالری مریم فصیحی هرندی
تهران، خیابان وارسته، کوچه مشایخی، پلاک ۱۱
کد پستی: تهران ۱۴۶۱۱-۱۹۴۳۸، تلفاکس:۲۲۰۰۸۶۵۴

۱۴۰۱

(پیشین) – ۲۸ مرداد تا ۸ شهریور ۱۴۰۱
مجموعه کتاب‌آرایی ایرانی
افسانه تائبی
مجموعه دایره حیرت
مجتبی حجازی


گشایش: جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
۴ تا ۸ بعد از ظهر
نمایشگاه تا تاریخ سه‌شنبه ۸ شهریورماه ادامه دارد
گالری پنجشنبه ها تعطیل است
بازدید: ۴ تا ۸ بعد از ظهر

گالری مریم فصیحی هرندی
تهران، خیابان وارسته، کوچه مشایخی، پلاک ۱۱
کد پستی: تهران ۱۴۶۱۱-۱۹۴۳۸، تلفاکس:۲۲۰۰۸۶۵۴

(پیشین) – ۳۰ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۱
یک اثر، یک دیوار: نمایش تک اثری از
شارل حسین زنده‌ رودی


گشایش: جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
نمایشگاه تا تاریخ ‍۳ خردادماه ادامه دارد
گالری پنجشنبه ها تعطیل است
بازدید: ۴ تا ۸ بعد از ظهر

گالری مریم فصیحی هرندی
تهران، خیابان وارسته، کوچه مشایخی، پلاک ۱۱
کد پستی: تهران ۱۴۶۱۱-۱۹۴۳۸، تلفاکس:۲۲۰۰۸۶۵۴

۱۴۰۰

(پیشین) – ۴ تیر تا ‍۶ مرداد ۱۴۰۰
نمایشگاه نقاشی
کاوه بیکیان


گشایش: آدینه ۴ تیر ۱۴۰۰
نمایشگاه تا تاریخ ‍۶ مرداد ادامه دارد
گالری پنجشنبه ها تعطیل است
بازدید: ۴ تا ۸ بعد از ظهر

گالری مریم فصیحی هرندی
تهران، خیابان وارسته، کوچه مشایخی، پلاک ۱۱
کد پستی: تهران ۱۴۶۱۱-۱۹۴۳۸، تلفاکس:۲۲۰۰۸۶۵۴

۱۳۹۹

(پیشین) – ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ تا ‍۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
نمایشگاه ۱۳۹۹
علی گلستانه


گشایش: آدینه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
نمایشگاه تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ادامه دارد
گالری پنجشنبه ها تعطیل است
بازدید: ۱۱ صبح تا ۶ بعد از ظهر

گالری مریم فصیحی هرندی
تهران، خیابان وارسته، کوچه مشایخی، پلاک ۱۱
کد پستی: تهران ۱۴۶۱۱-۱۹۴۳۸، تلفاکس:۲۲۰۰۸۶۵۴

نمایشگاه از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ با هماهنگی از طریق
واتس اپ: ۶۳-۴۲-۱۶۳-۹۱۰-۹۸+
ایمیل: rsvp [at] maryamharandi [dot] com

۱۳۹۸

(پیشین) – ۶ دی تا ‍۵ بهمن ۱۳۹۸
بقالی اخرا: بازنمایی یک ایده
نمایشگاه نقاشی از علی گلستانه، ا. پ. هشیوار، نمایش طراحی از رضا پناهی

۱۳۹۷

(پیشین) – ۱۹ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بقالی اخرا: بازنمایی یک ایده