شارل حسین زنده رودی ۳۰ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۱ یک اثر، یک دیوار: نمایش تک اثری از شارل حسین زنده‌ رودی