وحید شریفیان ۷ تا ۱۷ آذر ۱۳۹۳ رونماییِ کتاب ِ (مجموعه داستانِ) وحید شریفیان «تی‌شرت با عکس گوزن» توسطِ انتشاراتِ نی و نمایشگاه عکس‌هایش با عنوانِ «تاسیساتِ رمانتیک»