وحید شریفیان ۲۴ دی تا ۷ بهمن ۱۳۸۹ شهید

The Prayers for the Sewage Pipes, 2006

Mixed media on paper
21.5 x 27 cm


The Prayers for the Sewage Pipes, 2006