وحید شریفیان ۲۴ دی تا ۷ بهمن ۱۳۸۹ شهید

The Cancer and the Rainbow, 2006

Mixed media on paper
22.5 x 29.5 cm


The Cancer and the Rainbow, 2006