وحید شریفیان ۲۴ دی تا ۷ بهمن ۱۳۸۹ شهید

The Last Storm and the Last Animals, 2006

Mixed media on paper
27 x 21.5 cm


The Last Storm and the Last Animals, 2006