وحید شریفیان ۲۴ دی تا ۷ بهمن ۱۳۸۹ شهید

Condom with Heavenly Taste, 2006

Mixed media on paper
21.5 x 29.7 cm


Condom with Heavenly Taste, 2006