وحید شریفیان ۲۴ دی تا ۷ بهمن ۱۳۸۹ شهید

A Study on Virtual Nature, 2006

Mixed media on paper
21 x 29.5 cm


A Study on Virtual Nature, 2006