شباهنگ طیاری ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند ۱۳۸۹ گربه و گلها

Untitled 6, 2008

Mixed media on paper
20 x 17 cm


Untitled 6, 2008