آرش گودرزی ملایری, آیدین رحیمی پورآزاد, بیژن برومند فومنی, فرگل واله ۲۹ بهمن تا ۶ اسفند ۱۳۹۵ ”از تهران / منظره شهری“ به هدایت و انتخاب فرشید آذرنگ